Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA pokračuje v sérií webinárov k regulovaným produktom

30-08-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pokračuje v organizácií série webinárov k regulovaným produktom najbližšími dvoma, a to na tému ,,GMO hodnotenie rizika a dôvernosti pracovných postupov" a na tému ,,Notifikácie štúdií pre regulované produkty od EFSA".

V súvislosti s organizáciou série webinárov, EFSA najbližšie organizuje dva webináre:

  • Dňa 13. 9. 2022 od 11:00 do 12:30 (SEČ) sa uskutoční infosession týkajúca sa GMO hodnotenia rizika a dôvernosti pracovných postupov po prijatí nariadenia o transparentnosti časť C (post-TR confidentiality GMO Part C Risk Assessment and Confidentiality workflows).

Registrácia je možná do 12. 9. 2022.

Podrobnejšie informácie o webinári nájdete na stránke EFSA.

  • Dňa 14. 9. 2022 od 10:00 do 11:00 (SEČ) sa uskutoční infosession týkajúca sa notifikácie štúdií pre regulované produkty od EFSA (notification of studies).

Registrácia je možná do 12. 9. 2022.

Podrobnejšie informácie o webinári nájdete na stránke EFSA.

Webináre sa uskutočňujú online a sú určené pre zástupcov podnikateľských subjektov, malých a stredne veľkých podnikov a laboratórií a testovacích zariadení.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje od prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci (ďalej len nariadenie o transparentnosti) sériu webinárov EFSA, týkajúcich sa regulovaných produktov (prídavné látky: aditíva, enzýmy, arómy a zdroje živín), materiálov prichádzajúcich do styku s potravinamipesticídov, geneticky modifikovaných organizmov (GMO) či pomocných látok používaných pri spracovaní potravín.

Informácie k nariadeniu transparentnosti nájdete na webe NKB EFSA (Národný kontaktný bod EFSA), kde sú dostupné aj odkazy na vzdelávacie materiály.

Prehľad všetkých plánovaných aktivít v tejto oblasti na rok 2022:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-12/external-engagement-tr-timeline-2022.pdf


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood