Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA prehodnocuje bezpečnosť kŕmnej doplnkovej látky etoxychín

11-03-2022

Úrad EFSA zverejnil vedecké stanovisko o bezpečnosti a účinnosti kŕmnej doplnkovej látky etoxychín (6-etoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylchinolínu).

Etoxychín bol povolený v EÚ ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat do roku 2017 pre svoje antioxidačné vlastnosti.

Prítomnosť p-fenetidínu - nečistoty, ktorá zostáva v aditíve po výrobnom procese a je možným mutagénom - znamenala, že odborníci z EFSA Panelu FEEDAP nemohli vylúčiť možné riziká pre zvieratá s dlhou životnosťou a zvieratá chované na reprodukciu. Avšak považuje za bezpečný pre zvieratá chované na produkciu mäsa, ako sú sliepky, ošípané, hovädzí dobytok, králiky a ryby.

V júni 2017 Európska komisia pozastavila autorizáciu etoxychínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Pozastavenie nasledovalo po stanovisku EFSA uverejnenom v roku 2015, v ktorom odborníci nemohli dospieť k záveru o bezpečnosti doplnkovej látky z dôvodu celkového nedostatku údajov a prítomnosti p-fenetidínu.

Z vedeckého stanoviska úradu EFSA z marca 2022 vyplýva:

  • Kvôli nedostatku údajov o prítomnosti p-fenetidínu v tkanivách a potravinových produktoch živočíšneho pôvodu odborníci nemohli vyvodiť závery pre spotrebiteľov;
  • Panel zdôraznil potrebu minimalizovať vystavenie používateľov inhalácii kvôli prítomnosti nečistoty v aditíve;
  • Odborníci nemohli vyvodiť závery o bezpečnosti etoxychínu pre suchozemské a vodné ekosystémy, keďže sa toto aditívum používa u suchozemských zvierat. Nemožno vylúčiť riziko kontaminácie prostredníctvom vodného potravinového reťazca, ako aj riziko pre organizmy žijúce v morských sedimentoch vystavené etoxychínu pri použití v morských klietkach.

Európska komisia a členské štáty budú toto stanovisko úradu EFSA z marca 2022 brať do úvahy pri preskúmaní pozastavenia autorizácie uvedeného aditíva.

Viac info nájdete na webovej stránke: https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-reassesses-safety-feed-additive-ethoxyquin

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood