Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch​

08-11-2021

Vedecký panel EFSA pre materiály určené na kontakt s potravinami, enzýmy, enzýmy a  technologicky pomocné látky (CEF) prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch, čo je míľnik, ktorý bol možný najmä vďaka podpore a  partnerstvu s členskými štátmi.

V usmernení sa opisujú vedecké údaje, ktoré sa majú zahrnúť do žiadostí o autorizáciu potravinárskych enzýmov, ako aj o rozšírenie použitia pre existujúce autorizácie v súlade s nariadením (ES) č. 1331/2008 a jeho vykonávacími predpismi.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood