Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch​

08-11-2021

Vedecký panel EFSA pre materiály určené na kontakt s potravinami, enzýmy, enzýmy a  technologicky pomocné látky (CEF) prijal Vedecké usmernenie na predkladanie dokumentácií o potravinárskych enzýmoch, čo je míľnik, ktorý bol možný najmä vďaka podpore a  partnerstvu s členskými štátmi.

V usmernení sa opisujú vedecké údaje, ktoré sa majú zahrnúť do žiadostí o autorizáciu potravinárskych enzýmov, ako aj o rozšírenie použitia pre existujúce autorizácie v súlade s nariadením (ES) č. 1331/2008 a jeho vykonávacími predpismi.