Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA radí ohľadom informácií na obaloch potravín

03-05-2021

K dispozícii je nová príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) ktorá má pomôcť dodávateľom potravín pri rozhodovaní sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť na obale.

Po otvorení obalu potravín môže dôjsť k prenosu baktérií do potravín prostredníctvom kontaminovaných rúk, povrchov alebo nástrojmi. Príručka EFSA pomáha dodávateľom potravín, aby sa rozhodli či je vhodné poskytnúť spotrebiteľom okrem dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti na obale potraviny aj ďalšie pokyny či informácie.

Pri výrobkoch, u ktorých po otvorení môže dochádzať k množeniu škodlivých baktérií, príručka naznačuje, že časová hranica na spotrebu je kratšia, ako pôvodné dátumy spotreby alebo dátumy minimálnej trvanlivosti.

Ako na bezpečné rozmrazovanie potravín?

Súčasťou príručky EFSA sú tiež odporúčania, ktoré sa týkajú sa osvedčených postupov na bezpečné rozmrazovanie potravín. Zmrazenie totiž bráni množeniu baktérií. Mikróby sa však môžu počas rozmrazovania „zotaviť" a následne sa v potravinách množiť až na úroveň, ktorá môže viesť k vzniku alimentárnych nákaz (ochorení prenášaných potravinami). Odborníci identifikovali postupy, ktoré minimalizujú rast škodlivých mikróbov počas rozmrazovania.

Rozmrazovanie by sa malo uskutočňovať pri nízkych teplotách (napr. v chladničke) a rozmrazené potraviny by sa mali uchovávať v pôvodnom obale alebo v čistej nádobe, aby nedošlo k ich kontaminácii. Spotrebitelia by mali vždy dodržiavať pokyny výrobcu, týkajúce sa skladovania a prípravy, aby sa zabezpečila bezpečnosť potravín. Rozmrazené potraviny by sa znovu nemali zmrazovať.


Infografika EFSA ukazuje správne postupy rozmrazovania potravinárskych výrobkov, pri ktorých je zachovaná bezpečnosť potravín.
Zdroj: © EFSA

Označenie dátumu poskytuje pre spotrebiteľa užitočný návod, ako dlho je možné uchovávať potravinu predtým, než dôjde k jej znehodnoteniu alebo sa stane nebezpečnou pre konzumáciu. Jasné informácie tiež môžu pomôcť znížiť plytvanie potravinami v EÚ.

Prvú časť príručky k značeniu informácií na obaloch potravín vydal EFSA v decembri 2020. Táto príručka pomáha prevádzkovateľom potravinárskych podnikov pri rozhodovaní, kedy na svojich výrobkoch uviesť dátum spotreby a kedy dátum minimálnej trvanlivosti.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood