Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA: ustajnenie teliat v malých skupinách s cieľom zlepšiť životné podmienky

03-04-2023

Teľatá by mali byť počas prvých týždňov ich života ustajnené v malých skupinách a v záujme zlepšenia ich životných podmienok by sa nemalo využívať individuálne ustajnenie. Teľatá tiež potrebujú dostatočný priestor na odpočinok a hru a mali by mať prístup k pohodlnej podstielke. Toto sú niektoré z odporúčaní, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na podporu revízie právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti dobrých životných podmienkach zvierat.

Vedci úradu EFSA uviedli, že teľatá by mali dostávať dlhé vláknité krmivo, ako je seno, od veku dvoch týždňov a jeho príjem by sa mal postupne zvyšovať. Vysoký príjem vlákniny je potrebný na pokrytie potreby prežúvania a potreby železa. 

Vedecké dôkazy ukazujú, že teľatá s obmedzeným kontaktom s ich matkou často trpia stresom z izolácie a neschopnosťou prisať sa. S cieľom zlepšiť dobré životné podmienky teliat sa odporúča kontakt s matkou na minimálne jeden deň, pričom sa odporúča dlhší kontakt vzhľadom na výhody pre teľa aj kravu.

Vedecké poradenstvo na podporu zákonodarcov

Vedci úradu EFSA hodnotili systémy chovu teliat používané v EÚ a identifikovali nebezpečenstvá, ktorým sú zvieratá vystavené a súvisiace dôsledky pre ich dobré životné podmienky. Hodnotenie poskytuje vedecké poradenstvo na podporu rozhodovania zákonodarcov v rámci prebiehajúcej revízie právnych predpisov Európskej únie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Legislatívny návrh Európskej komisie sa očakáva v druhej polovici roka 2023.

Európska komisia požiadala úrad EFSA o niekoľko vedeckých stanovísk o dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat v rámci svojej stratégie „Farm to Fork“ (F2F). Úrad EFSA už zverejnil hodnotenia týkajúce sa dobrých životných podmienok ošípaných chovaných na farmáchbrojlerov a nosníc a zvierat počas prepravy. Vedci úradu EFSA dokončujú aj práce na hodnoteniach týkajúcich sa dobrých životných podmienok dojníc a kačíchusí a prepelíc.

Pozrite si infografiku úradu EFSA o dobrých životných podmienkach teliat.

Save the date

EFSA predstaví zistenia o teľatách a tiež pripravované stanoviská o dojniciach a kačkách, husiach a prepeliciach na verejnom podujatí 23. mája 2023. Viac informácií nájdete tu.

Links to science

Welfare of calves

Plain language summary |Scientific Opinion

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood