Facebook Statistics
Značka Kvality

Elektronické podávanie žiadostí o regulované produkty spustené kvôli karanténnym opatreniam EFSA

09-04-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zaviedol množstvo dočasných opatrení s cieľom dodržať obmedzenia zavedené talianskou vládou na kontrolu šírenia COVID-19. Napríklad, všetci zamestnanci pracujú z domu až do odvolania. Napriek mimoriadnej situácii sa EFSA snaží urobiť všetko pre to, aby sa jeho každodenná činnosť čo najmenej narušila.

Jedným z dôsledkov mimoriadnych opatrení je, že EFSA znížil kapacitu na spracovanie dokumentácie predkladanej obyčajnou poštou pre žiadosti o regulované výrobky. EFSA preto teraz umožňuje žiadateľom zaslať dokumentáciu elektronicky.

Žiadatelia alebo inštitucionálni partneri (Európska komisia, členské štáty EÚ), sa môžu s otázkami, týkajúcimi sa aktuálnych žiadostí o regulované produkty alebo potrebujú objasnenie postupu, ktorý sa má dodržať v prípade prebiehajúcich alebo budúcich podaní žiadostí, obrátiť na oddelenie EFSA pre žiadosti (EFSA’s Applications Desk unit): [email protected].

Rozhodnutie výkonného riaditeľa EFSA o elektronickom podávaní žiadostí v prípade regulovaných produktov  počas pandémie COVID-19 nájdete na webovej stránke EFSA.

→ Viac informácií o regulovaných produktoch a o administratívnej podpore EFSA pre žiadateľov sa dozviete na webovej stránke Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood