Facebook Statistics

Zastavme spoločne AMO

Infografika

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. 

AMO bol na Slovensku prvý krát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okr. Trebišov. O niečo neskôr, 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.

 

Farmárske desatoro pri chove domácich ošípaných

Európska komisia zrušila Slovensku infekčnú oblasť pre africký mor ošípaných

19-12-2019

EK zrušila pre Slovensko stanovenú infekčnú oblasť afrického moru ošípaných. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku mimoriadne rýchlo zastabilizovať. Nákaza však naďalej pretrváva u diviačej zveri a preto o ďalšom vývoji nákazy na Slovensku, bude rozhodovať zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán.

„Vďaka úsiliu, správnym opatreniam, intenzívnenej komunikácií a nekompromisným riešeniam v dotknutých chovoch ošípaných, sa nám podarilo africký mor ošípaných na území Slovenskej republiky mimoriadne rýchlo zastabilizovať. Je to veľký úspech a dôkaz funkčnosti nášho systému. Neznamená to však, že sa zajtra nemôže táto nákaza objaviť inde. Osud vývoja tejto nákazy je teraz v rukách všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s ošípanými, diviačou zverou, krmovinami a produktami z bravčového a diviačieho mäsa. Rozhodovať bude zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných strán pri prevencii prenosu tejto vysoko infekčnej nákazy,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Európska komisia na základe preukázania zvládnutia situácie a utlmenia nákazy v chovoch domácich ošípaných, zrušila prísne obmedzenia a zmenila stanovenú infekčnú oblasť pre Slovenskú republiku. Znamená to úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ a uľahčenie obchodovania s bravčovým mäsom a ošípanými.

Africký mor ošípaných, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Na území Slovenskej republiky je nákaza AMO naďalej lokalizovaná len v dvoch okresoch (Trebišov a Michalovce). Posledný prípad v chove domácich ošípaných bol z 19. augusta tohto roku, odvtedy sa AMO vyskytol už len u diviačej zveri. K dnešnému dňu Slovenská republika eviduje ešte 29 prípadov u diviaka. Naďalej tak pretrváva infekčná oblasť pre výskyt AMO u diviačej zveri.  

Na území Slovenskej republiky preto prebieha intenzívny lov diviačej zveri. Spolupráca s poľovníkmi je na výbornej úrovni, rovnako, ako plnenie opatrení. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 54 373 kusov, čo je oproti minulému roku viac o 14 343 diviakov. Nakoľko je šírenie AMO aj u diviačej zveri, v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy, minimálne, opätovne môžeme konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne.

Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. Len nedávno sa AMO priblížil na hranice Nemecka s Poľskom a opätovne tak táto nákaza ukázala, akú vzdialenosť dokáže prekonať.

V okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5 600 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku, ide o takmer 2 100 prípadov, a viac ako 1 380 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných, počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1 840 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných takmer 7 500 prípadov AMO v okolitých krajinách. 

MPRV SR dôrazne upozorňuje, že naďalej platí zákaz dovozu ošípaných z infekčných krajín.