Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska posila pre dobrovoľníkov v Nálepkove

19-08-2014

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Dobrovoľný hasičský zbor v Nálepkove má neľahkú úlohu: udržať v lesnatej Hnileckej doline pokojný spánok vyše 3 000 občanom obce.

Nálepkovo poznajú miestni pod starším názvom „Vondrišel“, ktorý patril medzi významné banské obce. Prvé písomné zmienky o obci siahajú do roku 1290 (názov „Vagndruzel“). Ťažba medi tu dominovala celými stáročiami, až kým chod dejín a pokojný život nenarušila prvá svetová vojna. Muži aj chlapci odišli bojovať, mnohí padli na fronte a obec bez pomoci rúk zachvátil hlad a chudoba. Po vojne sa zase prejavili dôsledky svetovej finančnej krízy, až sa napokon Vondrišel spolu so zvyškom sveta ponoril do druhej svetovej vojny. Nemecké obyvateľstvo muselo po vojne odísť a v tej dobe sa obec premenovala podľa odbojára kpt. Jána Nálepku - na Nálepkovo.

Dobrovoľný požiarny zbor v Nálepkove (okres Gelnica) vznikol v roku 1873. Tak ako inde, aj tu padali za obeť požiaru prevažne drevené obydlia. Obyvatelia prichádzali o celý majetok. Dobrovoľní požiarnici sa snažili zabrániť veľkým škodám od samého začiatku, a to až do dnešnej doby.

Na svätého Mikuláša roku 1924 a následne vo februári 1925 vypukli v obci 4 požiare; zhorelo vtedy 22 obytných domov a o strechu nad hlavou prišlo 30 rodín. Popolom ľahlo dovedna 26 hospodárskych budov. Ani rýchly zásah dobrovoľných požiarnikov vtedy nezabránil veľkým škodám.

Obec na základe týchto skúseností venovala požiarnikom veľkú pozornosť i značné finančné prostriedky na zdokonalenie ich vybavenia. V roku 1928 zakúpili motorovú striekačku a poplachové zariadenie. Nálepkovský hasičský zbor patril medzi najzdatnejšie a najúspešnejšie zbory pri rôznych súťažiach, prehliadkach, aj pri konkrétnych zásahoch.

Zbrojnica, ktorá v roku 2011 otvorila vynovené brány vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, bola postavená v polovici 20. storočia. Momentálne je to centrum bezpečnosti voči požiarom, kde sa vykonávajú školenia, inštruktáže, oprava a údržba techniky.

Starosta obce Nálepkovo -  pán Dušan Slivka má najlepší prehľad o tom, čo sa v jeho obci deje. A tiež k akým požiarom dochádza najčastejšie: „Predovšetkým v jeseni a na jar je to vypaľovanie suchej trávy rómskymi obyvateľmi a požiare chatrčí rómskych obyvateľov,“ – uvádza starosta. Napokon nie je to tak dávno, keď hasiči z celého okolia museli riešiť závažný problém. Pán Dušan Slivka: „V roku 2013 neopatrným zachádzaním s ohňom bola ohrozená miestna časť Záhajnica a les, kde vyhorelo 10 hektárov lesného porastu.“

Hasičská zbrojnica v Nálepkove je pomerne jednoduchá, no účelová stavba. Najdôležitejšiu časť tvorí dvojgaráž, kde je uskladnená technika a materiál, ktorý používa dobrovoľná požiarna ochrana. „Sídli tam i obecná polícia, ktorá je prvotným vykonávateľom a zvolávateľom pri ohlásení požiaru. Nachádza sa tam tiež ohlasovňa požiaru,“ – ozrejmuje starosta pán Slivka. Nájdete tam aj školiacu miestnosť, využívaná pri väčších školeniach, ďalej priestory na sprchovanie, na prípravu stravy, sušenie hadíc a miestnosť, kde sa skladujú škodlivé látky.

Ako uvádza starosta pán Slivka, o Regionálnom operačnom programe sa dozvedeli z internetu. Prostredníctvom finančných zdrojov Európskej únie zrealizovali kompletnú rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice, prístavbu (poschodie) a zakúpili potrebnú techniku pre dobrovoľných hasičov. Ich cesta za realizáciou tejto významnej rekonštrukcie bola klasická. Ako hovorí starosta pán Slivka: „Od preštudovania výzvy sa pripravila žiadosť o nenávratné finančné prostriedky. Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám bola táto žiadosť schválená a následne realizovaná v roku 2010.“ Problémy a komplikácie počas administratívneho procesu schvaľovania a realizácie však starostu tak trochu odrádzajú od ďalších žiadostí pre dobro obce. Je to neľahký a dlhý proces, no jeho výsledkom je kvalitnejšia hasičská zbrojnica a pokojnejší spánok v obci, ktorá neraz zápasí s nebezpečným živlom, akým je oheň - nechcený hosť, ktorý príde vždy, keď ho nik nečaká. V Nálepkove sú naňho vďaka húževnatosti starostu a prostriedkom Európskej únie pripravený lepšie, než kedykoľvek predtým.

OS 4 – REGENERÁCIA SÍDEL 4.2. – Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej zbrojnice v Nálepkove.
Cieľom opatrenia 4.2. je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia.

EÚ zdroje (EFRR, ESF)
265 323,63 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
11/2009 – 06/2011

Kontakty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel:00421 2 59 26 61 11
fax:00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: [email protected]
www.ropka.sk

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood