Facebook Statistics
Značka Kvality

Existuje nejaká možnosť získať nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre začínajúceho lekára, ktorý si chce otvoriť neštátnu ambulanciu?

15-06-2010

V rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava cieľ 2 (JPD 2) neexistuje možnosť získať finančný príspevok na otvorenie neštátnej ambulancie, keďže globálnym cieľom programu JPD 2 je podpora rastu konkurencieschopnosti cieľového regiónu v oblasti malého a stredného podnikania orientovaného na výrobu, cestovný ruch a zvýšenie atraktívnosti cieľového regiónu pre jeho obyvateľov. Oblasť zdravotníctva a neštátna ambulancia nie je v súlade s cieľom programu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood