Facebook Statistics

Podujatia

Festival peknej hudby

12-07-2019

Keď sa Vám páči pekná hudba,  určite si nenechajte ujsť 20. ročník festivalu hudby rôznych žánrov. V dňoch 26.-27. júna na Vás čakajú v Banskej Štiavnici rôzne vystúpenia, vernisáž výstavy TRI X TROIS II., večer s Milanom Novákom a pod.  

V rámci festivalu dňa 27. júla 2019 sa v kaplnke svätoantonského kaštieľa predvedie LE NUOVE MUSICHE. Svoje umenie predvedú Hilda Gulyášová (soprán), Jakub Mitrík (lutna) a Stanislav Vallo (recitácia).

Krásny kultúrny zážitok prajeme!

Viac o programe sa dozviete tu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood