Facebook Statistics
Značka Kvality

Formulár na podávanie žiadostí o výnimku z opatrení ÚVZ SR

Od 6. 4. 2022 nie je režim vstupu na územie Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 obmedzovaný. Nevyžaduje sa registrácia v systéme eHranica ani povinná karanténa neočkovaných osôb po príchode.

From 6 April 2022, the Decree of the Public Health Authority of the Slovak Republic No. 28/2022 regulating the regime at the borders is repealed. Thus, the obligation to register on eHranica as well as the mandatory quarantine for unvaccinated persons immediately after the arrival from abroad are abolished.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood