Facebook Statistics

Formulár na vyhľadávanie partnerov pre Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina – 2. výzva

20-01-2006
Tento formulár slúži na vyhľadávanie partnerov v rámci Programu INTERREG IIIA - Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Vyplnením a zaslaním formuláru na adresu uvedenú na druhej strane dokumentu budete zaradení do databázy potencionálnych žiadateľov. V prípade, ak databáza bude obsahovať projekt s podobným zameraním, prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu Programu budete môcť kontaktovať Vášho potencionálneho partnera.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood