Facebook Statistics
Značka Kvality

Formulár na vyhľadávanie partnerov pre Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina – 2. výzva

20-01-2006
Tento formulár slúži na vyhľadávanie partnerov v rámci Programu INTERREG IIIA - Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina. Vyplnením a zaslaním formuláru na adresu uvedenú na druhej strane dokumentu budete zaradení do databázy potencionálnych žiadateľov. V prípade, ak databáza bude obsahovať projekt s podobným zameraním, prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu Programu budete môcť kontaktovať Vášho potencionálneho partnera.

Dokument na stiahnutie :  doc icon
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood