Facebook Statistics

Hodnotenie bezpečnosti malátu di-horečnatého a malátu di-vápenatého

07-06-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zverejnil vedecké stanoviská venované hodnoteniu bezpečnosti malátu di-horečnatého, používaného ako novej zložky potravín a ako zdroja horčíka v potravinách pre všeobecnú populáciu, vo výživových doplnkoch, cekovú náhradu stravy na kontrolu váhy a v potravinách na špeciálne medicínske účely a hodnoteniu bezpečnosti malátu di-vápenatého DCM, navrhnutého ako novú zložku potravín a zdroja vápnika pre používanie v potravinách pre všeobecnú populáciu, výživové doplnky, náhradu celkovej stravy na kontrolu hmotnosti a potraviny pre špeciálne medicínske účely FSMP a s biodostupnosťou vápnika z tohto zdroja.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)