Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Hodnotenie rizika k žiadosti na obnovenie povolenia GM kukurice 1507

13-01-2017

Vedecký panel EFSA pre GMO bol požiadaný o zhodnotenie žiadosti firiem Pioneer Overseas Corporation a Dow Agrosciences LLC o obnovenie existujúceho povolenia umiestniť na trh EÚ produkty z GM kukurice 1507 na potravinárske a krmivárske účely. Žiadosť bola predložená v súlade s Nariadením (ES) č. 1829/2003. Vedecký panel prehodnotil všetky nové informácie a zameral sa na možné nové nebezpečenstvá, ktoré neboli hodnotené pri predchádzajúcom hodnotení.  

Celé hodnotenie rizika ako aj jeho závery nájdete na webovom sídle EFSA prostredníctvom odkazu: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659