Facebook Statistics
Značka Kvality

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVIII.

30-01-2017

Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o organizovaní XXXVIII. ročníka medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM „BEZPEČNOSŤ MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV V HĽADANÍ TRADIČNEJ KVALITY“, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 19. mája 2017 na Štrbskom Plese. Konferenciu organizuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Národným Kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA.

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať poznatky o produkcii, zdravotnej bezpečnosti a  kvalite hovädzieho, bravčového, baranieho, kozieho a konského mäsa vo vzťahu k intravitálnym vplyvom a uplatňovaniu zásad pohody zvierat pred porážkou. V oblasti mäsových výrobkov je zameraním vedeckej konferencie zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti a kvality, oboznámenie sa s modernými technologickými postupmi výroby.

Registrácia prebieha zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky (pripojená v prílohe) na adresu organizačného výboru: [email protected] najneskôr do 21. 04. 2017.

Príspevok je možné zasielať e-mailom  najneskôr do 21. 04. 2017 na adresu: [email protected] alebo [email protected].

Bližšie informácie o konferencii nájdete v prílohe.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood