Facebook Statistics
Značka Kvality

Ide o vypracovanie štúdií a projektových dokumantácií. Je možné projekt pripraviť aj bez VOS/VO len s prípravou rozpočtu na základe skúseností s predchádzajúcimi projektami a udaním cien od niekoľkých spoločností za podmienky realizácie VOS/VO po podaní p

15-06-2010

V prípade žiadosti predloženej v zmysle schémy pomoci de minimis – projektová dokumentácia alebo štúdia – je žiadateľ povinný vykonať VO/OVS pred podaním žiadosti.