Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2017 pokles o 1%

15-03-2017

Výkon slovenského poľnohospodárstva čaká v roku 2017 mierny pokles o 1,0 percenta, v budúcom roku potom bude poľnohospodárska produkcia skôr stagnovať. Vyplýva to z  analýzy spoločnosti CEEC Research.

Tržby by sa mali slovenským poľnohospodárom tento rok, naopak, zvýšiť o 1,1 percenta, veľké rozdiely však panujú v závislosti na zameraní výroby. Optimistickejšie sú v tomto ohľade firmy zamerané na živočíšnu produkciu. Rast tržieb chcú riaditelia dosiahnuť predovšetkým zvyšovaním cien a efektivitou produkcie. Aktuálne majú poľnohospodárske firmy vyťažené kapacity na 80 percent. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q1/2017 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.

Nadpolovičná väčšina (54 %) riaditeľov slovenských poľnohospodárskych spoločností predikuje na tento rok mierny pokles výkonu poľnohospodárstva, a to v priemere o 1,0 %. Optimistickejšie sú v tomto ohľade poľnohospodárske firmy zamerané na živočíšnu výrobu, ktoré očakávajú pokles produkcie o 0,6 %.

V roku 2018 by následne mala slovenská poľnohospodárska produkcia stagnovať, pričom sa očakáva navýšenie výkonu o 0,2 %. Zhodli sa na tom riaditelia poľnohospodárskych spoločností naprieč celým sektorom. Aj v dlhodobom výhľade sú opäť optimistickejší tí, ktorí sa zameriavajú na živočíšnu výrobu, tí očakávajú rast na úrovni 0,4 %.

"Slovenské poľnohospodárstvo sa nachádza v zložitej situácii," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. "Od začiatku 90-tych rokov výrazne poklesla zamestnanosť v poľnohospodárstve, zvyšuje sa vek poľnohospodárov, v konkurencieschopnosti výrazne zaostávame. Výsledkom toho je aj prehlbujúce sa saldo zahraničného obchodu v poľnohospodárstve, ktoré za rok 2016 dosiahlo 1,3 mld. eur. Takisto klesá podiel slovenských potravín na pultoch predajní." Podľa ministerky by sme sa mali zamerať na zvýšenie rôznorodosti plodín, posilnenie spracovateľských kapacít s pridanou hodnotou ako aj posilnenie marketingu slovenských potravín. "V súčasnosti dovážame množstvo plodín a potravín, ktoré sme kedysi vedeli dopestovať a vyrobiť. Zmeniť to môžeme lepšou obchodnou politikou a investíciami do nových technológií."

„Myslím si, že produkcia stúpať nebude. Možno bude pokračovať stagnácia, čo bude v našich podmienkach a vzhľadom na vývoj za posledné roky tiež pozitívne. Dôležité bude, ako sa vyvinú ceny živočíšnych komodít, ktoré sú veľmi nevyspytateľné a aké konkrétne opatrenia (hlavne koncepčné) sa prijmú zo strany štátu, aby sa nestávalo, že naši konkurenti v ekonomicky silnejších štátoch EÚ budú masívne podporovaní zo štátnych rozpočtov, a tým sa dostaneme, pri rovnakých výrobných nákladoch na spoločnom trhu a pri rovnakých realizačných cenách, do nevýhody,“ popisuje situáciu Rastislav Slocík, predseda, Družstvo Agrospol.

„V roku 2017 bude produkcia rastlinnej výroby určite nižšia ako v roku 2016, čo bude mať priamy dopad aj na tržby,“ dodáva Štefan Marioth, predseda, Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach.

„Zostáva tu neustále jedna skutočnosť, že poľnohospodárska produkcia nie je vyvážená. Čo mám na mysli, a to nehovorím prvýkrát je, že slovenské poľnohospodárstvo produkuje produkty, z ktorých zahraničné spoločnosti vyrábajú finálne produkty a pridaná hodnota zostáva v zahraničí. Som presvedčený, že pridaná hodnota by mala zostať v tuzemsku a nie v zahraničí, ako sa tomu v mnohých prípadoch stáva. Úloha štátu je motivovať poľnohospodárov dosahovať tento cieľ ekonomickými nástrojmi, legislatívne a spoločensky,“ rozoberá jeden z hlavných problémov Ladislav Dobrodenka, predseda dozornej rady SOPK.

graf vyvoj slovenskeho polhohospodarstva

Tržby slovenským poľnohospodárom v roku 2017 porastú v priemere o 1,1 %, pričom toto navýšenie očakávajú takmer dve tretiny (63 %) riaditeľov poľnohospodárskych spoločností. Pomerne veľké rozdiely tu ale panujú podľa zamerania výroby. Zatiaľ čo firmy orientované na živočíšnu výrobu predikujú rast tržieb o 1,7 %, rastlinári očakávajú ich rast na úrovni 0,8 %.

Takmer rovnakú situáciu očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností v roku 2018, kedy by mali priemerné tržby ďalej stúpať o 1,2 %. Viac optimistické sú opäť firmy zamerané na živočíšnu výrobu, ktoré očakávajú nárast tržieb o 1,9 %. Spoločnosti orientované na rastlinnú výrobu sú opatrnejšie a predikujú pokračujúci rast tržieb o 0,8 %.

„Vďaka postupnému rastu cien surového kravského mlieka očakávame aj vyššie tržby za mlieko. Predpokladáme, že sa bude pohybovať nad úrovňou 30 ct/kg. Realizačná cena mlieka ešte síce nedosahuje úroveň výrobných nákladov, ale spolu so sľubovanými podpornými opatreniami by mohla pomôcť stabilizovať výrobu,“ hovorí Vladimír Chovan, generálny riaditeľ, Agropartner s.r.o. a podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK.

„Myslím si, že ešte stále bude pretrvávať zlá situácia v sektore živočíšnej výroby a z tohto dôvodu predpokladám pokles, resp. miernu stagnáciu poľnohospodárskej výroby. Naše tržby zostanú na úrovni roku 2016,“ tvrdí Viera Glasnáková, hlavná zootechnička, RDP Most pri Bratislave.

graf vyvoj predaja

Rast tržieb plánujú riaditelia slovenských poľnohospodárskych spoločností a družstiev dosiahnuť predovšetkým rastom cien (34 % opýtaných) a rastom efektivity práce (33 % opýtaných), v prípade firiem zameraných na živočíšnu výrobu potom tiež navýšením počtu kusov dobytka (38 % opýtaných). Zvyšovať tržby rozšírením osevných plôch alebo akvizíciami iných firiem plánuje iba minimum poľnohospodárskych spoločností (oboje rovnako 2 % opýtaných).

V dobe výskumu, teda v januári a februári 2017, mali poľnohospodárske spoločnosti využité svoje kapacity na 80 %, pričom tento stav avizovali firmy naprieč celým sektorom bez ohľadu na svoje zameranie.

graf vyvoj vytazenosti

„Po niekoľkých chudobnejších rokoch sa v oblasti prezentácie poľnohospodárskej prvovýroby a produkcie potravín začína blýskať na lepšie časy. Zvyšujúca sa kvalita, ochota obyvateľov priplatiť si za ňu a zameranie väčšiny populácie na zdravší životný štýl umožňujú producentom inovovať, zvyšovať kvalitu výroby a uvádzať na trh širšie portfólia výrobkov. Ruka v ruke s tým tiež rastie ochota investovať do nových technológií a výrobných postupov. Aj keď do potravinárskeho veľtrhu SALIMA – prehliadky toho najlepšieho v odbore – zostáva ešte rok, už teraz registrujeme záujem mnohých firiem zúčastniť sa tejto prestížnej akcie. Spolu s tisícami návštevníkov sa na Vás budeme tešiť od 27. 02. 2018 do 03. 03. 2018 na brnenskom výstavisku,“ dodáva Radim Tichý, riaditeľ projektu veľtrh SALIMA, Veletrhy Brno, a.s.

„Spoločnosť MOLIX, s.r.o. sa zaoberá zabezpečením vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby poskytnutím osív, prípravkov na ochranu rastlín, hnojív s možnosťou prefinancovania. Spoločnosť MOLIX, s.r.o. je na trhu od roku 2005 a stala sa pre svojich partnerov oporou v pomoci pri zakladaní nových úrod. Dúfam že týmto trendom k spokojnosti zákazníka budeme ďalej pokračovať v úspešnej spolupráci s prvovýrobcami,“ doplňuje František Molnár, konateľ ve společnosti MOLIX, s.r.o.

Kvartálna analýza slovenského poľnohospodárstva Q1/2017 je na: www.ceec.eu


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood