Facebook Statistics

Aktuality

Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd

18-10-2017

Najobľúbenejším ovocím slovenských pestovateľov sú jablká. Či už červené alebo zelené, v jedálničkoch majú veľmi pestré využitie. Jablone tvoria takmer polovicu výmery zo všetkých ovocných druhov registrovaných v Registri ovocných sadov, v ktorom figuruje 150 odrôd. Z nich sa najčastejšie pestujú odrody Gala (29%), Pinova (7%), Idared (7%), Stark a Golden Delicious (6%), Evelina (klubová odroda) a Topaz, obidve po 5% produkčnej výmery. 

  • Jablone tvoria 48 % výmery zo všetkých ovocných druhov registrovaných v ROS
  • Celková výmera ovocných sadov k 31. 12. 2016 dosiahla 7070 ha
  • Produkčná výmera, z ktorej sa zberá úroda k 31. 12. 2016 dosiahla 6382 ha

Pôvodné odrody poznáme tiež ako miestne a krajové odrody, miestne sú rozšírené na malom území (v jednej obci/doline), krajové na väčšom území (napr. celý región). Tieto staré odrody sa pestujú iba v malom rozsahu, v záhradách miestnych pestovateľov.   Všetky odrody jabloní, ktoré poznáme pod názvom miestne alebo krajové, patria do druhu jabloň domáca (Malus domestica). Tieto vznikli ako krížence viacerých divorastúcich druhov pochádzajúcich z iných krajín, a na Slovensku sa až následne udomácnili. Väčšina starých odrôd, ktoré sa pestujú u nás, nie sú slovenské odrody, ale vznikli rôznymi spôsobmi a dostali sa k nám prostredníctvom obchodných ciest, spolu s vlnami osídľovania či návratmi krajanov do vlasti. „Našimi“ sa stali najmä tým, že sa dlhodobým pestovaním v domácich prírodných podmienkach osvedčili. Pestujú sa však u nás už desiatky, niektoré stovky rokov. Krajové odrody pochádzajúce zo Slovenska sa v iných častiach sveta nevyskytujú, sú viazané na región, jeho kultúru a sú aj lepšie prispôsobené na podmienky prostredia.  Medzi najznámejšie a doteraz pestované krajové odrody patria  napríklad ´Solivarské ušľachtilé’, ‘Batul’, ‘Parkerovo’, ‘Jonathan’, ‘Strymka’, ‘Gravštýnske’, ‘Parména zlatá zimná’, ‘Ontario’, ‘Malinovo hornokrajské‘.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood