Aktuality

Pozvánka na konferenciu: Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore

11-09-2018