Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výkyvy počasia ovplyvnia úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viac

27-09-2018

Čoraz väčšie výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami sa výraznou mierou odrážajú na poľnohospodárskej úrode. Tohtoročné sucho a vysoké teploty potrápili aj pestovateľov zemiakov, očakávame výrazné rozdiely v úrode vzhľadom na lokalitu a podmienky pestovania. Veľké suchá postihli najmä pestovateľov na juhu Slovenska, kde sa očakáva o 10-20 % nižšia úroda ako vlani.

  • Veľké teplo a sucho sa odzrkadlí aj na úrode zemiakov
  • Rozdiely v úrode podľa lokality a podmienok pestovania
  • Konzumné zemiaky sa pestujú na výmere 7 870 ha

„Zemiaky sú tradičnou komoditou, ktorá sa na Slovensku pestuje dlhé roky. Poľnohospodári sa však musia pripraviť na klimatické zmeny, ktoré so sebou budú prinášať čoraz väčšie výkyvy počasia. Či už ide o pestovateľov zemiakov alebo akýchkoľvek poľnohospodárov. Dôležité bude investovať do závlahových zariadení a zamerať sa aj na diverzifikáciu pestovaných komodít na Slovensku,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Na Slovensku sa tento rok podľa štatistických údajov pestujú konzumné zemiaky na výmere 7 870 ha. Situácia v jednotlivých lokalitách územia je vzhľadom na podnebné pásmo veľmi rozdielna. 

Pokiaľ boli zemiaky v najteplejších oblastiach Slovenska vysadené skoro, v podmienkach so závlahou sa vyhli neskorším vysokým teplotám a najmä skoršie odrody s dobrou dynamikou narastania hľúz priniesli skorú a aj dobrú úrodu. Neskôr vysadené zemiaky, s dlhšou vegetačnou dobou sa dostali do obdobia vysokých teplôt, s vysokým výskytom škodcov, prenášačov chorôb. Napriek intenzívnej závlahe pri vysokých denných (nad 26°C) i vysokých nočných teplotách (nad 14°C) zemiaky prestali rásť, prírastky na úrode boli takmer nulové.  Naviac, v teplej pôde hrozí novým hľuzám prehriatie a následne zhoršenie vonkajšej a najmä vnútornej kvality hľúz.

V chladnejších oblastiach, kde sú teplotné podmienky pre vegetáciu zemiakov prirodzene lepšie, trpeli zemiaky v prvej polovici vegetácie nedostatkom zrážok. Od polovice júna sa situácia vo viacerých regiónoch výrazne zlepšila najmä kvôli výdatným zrážkam. Preto už pri prvých výkopových skúškach, ktoré zrealizovali pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) na skúšobnej stanici v Spišskej Belej k 10. júlu bol možný pozorovať rýchly nárast hľúz s veľmi dobrou úrodou. Na druhej strane, júnové sucho zredukovalo deklarované počty hľúz u jednotlivých odrôd o  20-30 %. „V podmienkach so závlahou predpokladáme porovnateľné výsledky s rokom 2017.  Na lokalitách bez závlah sú pestovatelia  zemiakov závislí najmä na lokálnych zrážkach, ktoré nepokrývajú celé územie, a preto možno očakávať menej vyrovnané úrody, s variabilnou kvalitou, tvarom i veľkosťou hľúz. V chladnejších lokalitách Slovenska očakávame v porovnaní s teplejšími lokalitami bez závlahy lepšie úrody i vyššiu vnútornú kvalitu hľúz,“ vysvetlil rozdiely v úrode Peter Rusňák, generálny riaditeľ ÚKSÚP. Za posledných 20 rokov bola najnižšia úroda v roku 2010 (11,45 ton na ha), naopak, najvyššia vlani (23,33 ton na ha).

V zmysle Vyhlášky MPRV SR o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich sa zemiaky delia na varné typy:

Varný typ A : zemiaky pevné, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla.

Varný typ B : zemiaky polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako samostatná príloha jedla.

Varný typ C: zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha jedla, na výrobu výrobkov zo zemiakov, napríklad ako kaša, alebo zemiakové cesto.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood