Facebook Statistics

Aktuality

Matečná: Úlohou predstaviteľov štátu je slovenským podnikateľom dvere otvárať, nie ich zatvárať

12-07-2019

Čína je v medzinárodnom meradle kľúčový aktér a dôležitý obchodný partner Slovenskej republiky. Slovenská vláda si praje s Čínou priateľské vzťahy, nie konfrontáciu. Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná tak zareagovala na vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá kritizovala Čínu v oblasti ľudských práv.

  • Slovenskí mliekari len nedávno získali možnosť vyvážať mlieko do Číny
  • Čínski spotrebitelia majú záujem aj o syry, či smotanové nátierky zo Slovenska
  • Záporné saldo obchodnej bilancie Slovenska s Čínou dosiahlo v roku 2018 až 3,144 mld. eur

"Vyvinuli sme mimoriadne úsilie, aby Slovenská republika mohla vyvážať mliečne výrobky do Číny. Bola by som nerada, keby ktorýkoľvek ústavný činiteľ svojimi výrokmi ohrozil túto sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu, našu obchodnú výmenou s Čínou a ohrozoval tak pracovné miesta na Slovensku. Úlohou predstaviteľov štátu je slovenským podnikateľom dvere do zahraničia otvárať, nie ich zatvárať," uviedla Gabriela Matečná.

Povolenie exportu mlieka zo Slovenska do Číny bolo jedným z dôležitých míľnikov slovenskej agrodiplomacie pod vedením Gabriely Matečnej. „V Číne je po kvalitných mliečnych výrobkoch mimoriadny dopyt. Potvrdila to aj júnová účasť našich potravinárov na veľtrhu v Ning-po. Export mlieka môže Slovensku priniesť výrazné zlepšenie situácie živočíšnej výroby, navýšenie stavov dojníc, investície do najmodernejších agrotechnológií a v neposlednom rade aj vytvorenie pracovných miest. Otvorenie čínskeho trhu je cestou k rozšíreniu prvovýroby na Slovensku i zvýšeniu sebestačnosti Slovenska aj v ďalších mliečnych produktoch," vysvetlila ministerka.

Úsilie Slovenska o export mlieka do Číny bol úspešne zavŕšený v apríli tohto roku podpisom protokolu medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky o veterinárnych a hygienických požiadavkách pre mliečne výrobky vyvážané zo Slovenska do Číny. Samotnému podpisu protokolu predchádzal technický audit čínskych expertov, ktorý sa uskutočnil na Slovensku v minulom roku, po ktorom bola zo strany Číny potvrdená vysoká zdravotná garancia a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov od slovenských farmárov a spracovateľov mlieka. V nadväznosti na podpis tohto protokolu spustili štátni veterinári certifikáciu mliekarenských závodov, ktoré majú záujem vyvážať svoje produkty na čínsky trh a dostať sa tým na tzv. zoznam schválených subjektov pre vývoz do Číny. O takúto certifikáciu už požiadalo 19 slovenských subjektov. Slovenský agrorezort má záujem rozšíriť export do Číny aj o mäso.

"Čína je kľúčový aktér vo svetovom meradle a pre Slovensko dôležitý obchodný partner. Netýka sa to len agrosektora, ale aj hospodárstva. Hlavnými komoditami v slovenskom vývoze do Číny sú totiž automobily, strojárske produkty, či elektronika. Slovenská vláda si praje s Čínou priateľské vzťahy, nie konfrontáciu," uzavrela podpredsedníčka vlády Gabriela Matečná. Záporné saldo obchodnej bilancie Slovenska s Čínou patrí pritom medzi naše najvyššie. Za rok 2018 dosiahlo až 3,144 miliardy eur.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood