Facebook Statistics

Aktuality

Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

23-02-2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na konferenciu Predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Konferencie sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Banská Bystrica, hotel Lux – 26. február 2015
Košice, hotel Yasmín – 27. február 2015
Dunajská Streda, hotel Therma – 2. marec 2015
Nitra, priestory výstaviska Agrokomplex – 6. marec 2015


Prezentácia účastníkov je vždy od 8:30 hodAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood