O budúcnosti európskej politiky o lesoch sa rokuje v týchto dňoch v Bratislave

28-11-2017