Facebook Statistics

Oznam

04-02-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 4.2.2013 zverejnená „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za obdobie január až október 2012".

Oznam

20-12-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 20. 12. 2012 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v novembri 2012".

Oznam

20-12-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných indexov HICP potravín v januári až novembri 2012 v krajinách EÚ"

Slovenské výrobky po dvanásty raz v Ženeve

18-12-2012
Foto: Slovenské výrobky po dvanásty raz v ŽeneveDňa 6. decembra 2012 sa v priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve uskutočnil už 12. ročník prezentačno-degustačnej akcie pod názvom BREWING THE DIFFERENCE (Poznávanie rozdielov).

Prezentácie na Krajskom informačnom dni 22.11.2012 pre podnikateľov v potravinárskej výrobe z Nitrianskeho kraja

29-11-2012
Dňa 29. 11. 2012 v nadväznosti na informácie z 22.11.2012 zverejnené na hlavnej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o uskutočnení Krajského informačného dňa 22.11.2012 pre podnikateľov v potravinárskej výrobe z Nitrianskeho kraja, bola na stránke Sekcie potravinárstva a obchodu zverejnená prezentácia ...

Oznam

22-11-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ za október 2012“.

Oznam

13-11-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.11.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v októbri 2012“.

Oznam

22-10-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 22.10.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ za september 2012“.

Oznam

16-10-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 16.10.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v septembri 2012".


Oznam

13-09-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.9.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín v auguste 2012".

Oznam

16-08-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ bola dňa 16.8.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU za júl 2012“.

Oznam

13-08-2012
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod - Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 13.8.2012 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji priemerných spotrebiteľských cenách vybratých potravín v júli 2012“.