Facebook Statistics
Značka Kvality
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov

12-03-2017
Foto: Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomovMinisterstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie.


Počet zubrov v zvernici atakuje historické rekordy

21-02-2017
Foto: Počet zubrov v zvernici atakuje historické rekordyPodnik LESY Slovenskej republiky chovom pri Topoľčiankach už takmer 60 rokov prispieva k záchrane zubra hrivnatého.

Lesný tábor pre deti pokračuje, tentokrát v Nórsku

16-02-2017
Foto: Lesný tábor pre deti pokračuje, tentokrát v NórskuDeti strávia čas pri vonkajších aktivitách, spoznávaní lesnej krajiny a života v prírode. Naučia sa vyrobiť recyklovaný papier či drobné úžitkové predmety z dreva. Samozrejme nebudú chýbať aktivity lesnej pedagogiky, zážitkové hry na snehu a športové aktivity.

Hrozí znovuotvorenie sporu o vlastníctvo Slanských lesov

10-02-2017
Foto: Hrozí znovuotvorenie sporu o vlastníctvo Slanských lesovRozhodnutie Najvyššieho súdu SR môže viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Lesy SR podniknú opatrenia, aby Slanské lesy zostali v majetku štátu.

Podkôrny hmyz sa v slovenských lesoch šíri najintenzívnejšie za polstoročie

26-01-2017
Foto: Podkôrny hmyz sa v slovenských lesoch šíri najintenzívnejšie za polstoročieNový Smokovec, 26. január 2017 – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dnes v rámci konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2017" ocenila celoživotnú prácu šiestich lesníkov. Odborná verejnosť na konferencii diskutovala o spôsoboch ochrany lesa a zhoršujúcom sa stave podkôrneho hmyzu v slovenských lesoch...

Stúpa starostlivosť o mladé lesné porasty aj výmera lesných pozemkov

12-01-2017
Bratislava, 12.1.2016 – Lepšia starostlivosť o mladé stromčeky, zvýšenie výmery lesných pozemkov, ale aj nárast kalamitnej ťažby, o tom hovorí Zelená správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2015.

LESY SR vysadili tento rok 15 miliónov stromčekov

28-12-2016
Foto: LESY SR vysadili tento rok 15 miliónov stromčekovTakmer 15 miliónov nových stromčekov! Toľko vysadili tento rok lesníci štátneho podniku LESY SR. Väčšina sadeníc bola použitá na obnovu lesa na kalamitných plochách na Kysuciach, v Nízkych Tatrách a v Slovenskom rudohorí.

Rozhodnutie o predčasnej obnove programu starostlivosti o lesy na Lesnom celku Lesy Poltár.

21-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňuje svoje rozhodnutie, ktorým povolilo predčasnú obnovu programu starostlivosti o lesy na Lesnom celku Lesy Poltár.

Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v EÚ

07-12-2016
Zasadnutie sa uskutočnilo v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Cieľom neformálneho stretnutia bolo prediskutovanie aktuálneho stavu a ďalšieho smerovania implementácie stratégie EÚ pre lesy ...Lesy Slovenskej republiky venujú stovky vianočných stromčekov organizáciám starajúcim sa o ľudí

05-12-2016
Foto: Lesy Slovenskej republiky venujú stovky vianočných stromčekov organizáciám starajúcim sa o ľudíŠtátny podnik LESY Slovenskej republiky, patriaci pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdaruje detské domovy, nemocnice a domovy sociálnych služieb stovkami vianočných stromčekov. Akcia „Stromček pod stromček“ štartuje tento rok v Bratislave.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood