Facebook Statistics
Značka Kvality
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Bratislavská deklarácia

30-11-2016
V rámci aktivít SK PRES sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR pripravila Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo v Európskej únii, ktoré sa uskutočnilo 7.-9.11.2016 v Bratislave,...

Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017

29-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie Slovenskej republiky.


Na ostrove Sihoť sme začali s výsadbou nových stromov

28-11-2016
Foto: Na ostrove Sihoť sme začali s výsadbou nových stromovZa účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej začal štátny podnik LESY SR výsadbu približne šesťsto stromov na bratislavskom ostrove Sihoť. Ide o pôvodný druh topoľa čierneho.
Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom zo Slovenska

14-11-2016
Foto: Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom zo SlovenskaHlavné námestie v Bruseli bude tento rok počas vianočných sviatkov zdobiť jedľa zo Slovenska. Stane sa tak pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ.


Vládni experti na pôde OSN o strategickom pláne pre svetové lesy

27-10-2016
Odlesňovanie Amazónskeho pralesa (Foto: TASR).Vládni experti rokujú na pôde OSN o podobe budúceho strategického plánu pre svetové lesy. Cieľom je najmä znížiť globálne odlesňovanie a zmierniť následky zmeny klímy.

Národné lesnícke centrum vyškolí lesných sprievodcov pre zážitkové sprevádzanie

07-10-2016
Ukrajinskí a slovenskí lesníci z východného Slovenska absolvujú začiatkom októbra špeciálny program „Lesný sprievodca“ v rámci projektu „Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér“. Zameraný je na lesnú pedagogiku zážitkovou formou, zásady prvej pomoci v lese, environmentálnu etiku, ale aj na predstavenie lesa deťom a mládeži so zdravotným postihnutím.

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky povedie Marian Staník

07-10-2016
Novým generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sa stal Marian Staník. Na túto pozíciu prechádza ako doterajší ekonomický riaditeľ podniku.


Lesy SR menia obchodnú politiku a zvyšujú transparentnosť pri predaji dreva

04-10-2016
Štátny podnik Lesy SR pripravil nové zásady a priority obchodnej politiky, ktoré majú zefektívniť obchodovanie s drevom. Po novom sa má skúmať rating obchodných partnerov ...

Oznámenie výsledku výberového konania

04-10-2016
Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Agentúra pre rozvoj vidieka ...

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

07-09-2016
Riadiaci orgán pre program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina hľadá kandidáta na 1 pozíciu v Spoločnom technickom sekretariáte programu HUSKROUA.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood