Facebook Statistics
Značka Kvality
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene

17-04-2012
Už po šiesty krát budú vo štvrtok 19. apríla za zvuku lesníc a za prítomností veľkých i malých divákov, sokoliarov, kynológov, včelárov i lesníkov otvorené Lesnícke dní 2012.


Lesnícke dni 2012

11-04-2012
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri z 20.01.2012

20-01-2012
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri z 20.01.2012 sa týka len poľovných revírov, v ktorých nebola v poľovníckej sezóne 2011/2012 ulovená raticová zver (jeleň európsky – samec, jelenča; daniel škvrnitý – samec, danielča; muflón lesný – samec, muflónča) podľa mimoriadneho ...

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

18-01-2012
Povolenie mimoriadneho lovu raticovej zveri (jeleň európsky – samec, jelenča; daniel škvrnitý – samec, danielča; muflón lesný – samec, muflónča) sa týka poľovných revírov, v ktorých bol schválený plán chovu a lovu raticovej zveri na poľovnícku sezónu 2011/2012.


Odvolanie zákazu zakladať a udržiavať otvorené ohne

23-11-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme,...

Ministerstvo vydáva mimoriadny zákaz zakladania ohňov v lesoch

10-11-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s okamžitou platnosťou zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich 50-metrovom ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne. Tento zákaz je platný až do odvolania a o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood