Facebook Statistics
Poľnohospodárstvo

V sekcii nájdete informácie, ktoré sa týkajú pestovania rastlinných komodít - signalizačné, situačné a výhľadové správy, dokumenty vzťahujúce sa na chov hospodárskych zvierat, podmienky pestovania geneticky modifikovaných rastlín či ekologického poľnohospodárstva. Sekcia Vám ponúka informácie o bezpečnosti a označovaní potravín, dôležité informácie pre spotrebiteľov, legislatívu vzťahujúcu sa na jednotlivé potravinárske komodity, biopotraviny, ale aj rôzne štatistické údaje obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Záujemcovia tu nájdu pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie Značky kvality SK

02-05-2011
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas výstavy AGROKOMPLEX 2011 v Nitre slávnostne udeľovať ocenenia...

Zmeny v uplatňovaní programu „Školské ovocie“

05-01-2011
Od 1. januára 2011 vstúpilo do účinnosti nariadenie vlády SR č. 520/2010 Z.z. z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny...

Fórum občanov - Označovanie potravín

19-10-2010
Príďte diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu, odborníkmi a predstaviteľmi akademickej obce o nových pravidlách pre označovanie potravín.

Seminár o označovaní potravín

19-10-2010
Cieľom seminára je rozprúdiť odbornú diskusiu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom...Prvý ročník udeľovania ocenení „Značka farmárskej kvality“ na výstave Agrokomplex 2010

25-08-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja v roku 2010 uviedlo Národný program podpory domácich poľnohospodárskych produktov a potravín pod názvom „Značka farmárskej kvality“ s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľskej verejnosti na kvalitné domáce potraviny a produkty z dvora a podporiť ich predaj a producentov.

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie "Značky farmárskej kvality"

25-06-2010
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín bude v roku 2010 minister pôdohospodárstva SR na výstave Agrokomplex 2010 v Nitre slávnostne udeľovať ocenenia "Značka farmárskej kvality"...

EFSA vydal register odkazov na zdravotné tvrdenia

03-06-2010
Tento dokument obsahuje zoznam 4185 odkazov na vybrané zdravotné tvrdenia, ktoré boli podložené dostatočným množstvom vedeckých dôkazov a sú teda vhodné na proces následného schvaľovania.

Medzinárodná vedecká konferencia "Zdravie a pohoda zvierat“

27-05-2010
Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie "Zdravie a pohoda zvierat".

Spála jadrovín a prípravky chemickej a biologickej ochrany

17-05-2010
Spála jadrovín, spôsobená baktériami Erwinia amylowora (Burr.) Winsl. Et. Al., je karanténne ochorenie, vyskytujúce sa predovšetkým na hruškách a jabloniach.

Pozvánka na mliečny festival "Kravál"

14-05-2010
Bratislava 15.5.2010

Mak siaty – tradičná slovenská plodina

04-05-2010
pozvánka na odborný seminár
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood