Facebook Statistics
Značka Kvality

Úradná kontrola potravín vykonaná podľa zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov za mesiac december 2006

16-01-2007
V decembri 2006 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 883 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 343 boli nedostatky zistené v 716...

Tlačová beseda ministra pôdohospodárstva M. Jureňu

15-01-2007
Zajtra t. j. v utorok 16. januára 2007 sa uskutoční tlačová konferencia za účasti ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu a Ivana Oravca predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej...
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood