Facebook Statistics
Značka Kvality

Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstve

23-09-2010
Foto: Minister rokoval so zástupcami potravinárskeho sektora, organizačné zmeny na ministerstveMinister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon prijal zástupcov Komory slovenských potravinárov a Únie potravinárov Slovenska...

Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ

22-09-2010
Foto: Neformálne stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín EÚMinister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja sa v dňoch 19. - 21. septembra zúčastnil v belgickej La Hulpe na neformálnom stretnutí ministrov pôdohospodárstva krajín EÚ.

Pozvánka na tlačovú besedu

14-09-2010
ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja na tému: „Realizácia predaja Skalnaté Pleso sa neuskutoční.“


Tlačová správa

07-09-2010
Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja požiadal úrad vlády, aby zrušil rozhodnutia o utajovaní dokumentov,...

Oznámenie

30-08-2010
Dňa 27.8.2010 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov...


Stanovisko MPŽPRR SR k riešeniu problematiky bryndze

26-07-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nebude podporovať zmenu legislatívy, ktorá by rozširovala právo používania názvu „bryndza“...Pozvánka pre médiá na promočné podujatie vo Veľkých Trakanoch

15-07-2010
Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia...


Reakcia Ministerstva pôdohospodárstva SR na vyjadrenia o legislatíve, ktorá upravuje výrobu bryndze

25-06-2010
Predseda asociácie spotrebiteľov Slovenska Miloš Lauko povedal, že: „...bryndza sa falšuje už dnes s tichou podporou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood