Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ver. 2

25-03-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu Vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP.