Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Kontrakty

Kontrakty na rok 2007


Kontrakt č. -

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstvaKontrakt č. 1112/2007-550

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Kontrakt č. 1113/2007-550

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Kontrakt č. 1199/2007-510

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka

Kontrakt č. 6636/2006-610

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 917/2007-520

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Kontrakt č. 919/2007-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 920/2007-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 921/2007-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 923/2007-520

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 925/2007-520

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov