Facebook Statistics
Značka Kvality

Uznesenie č. 39

24-08-2021

Uznesenie č. 38

31-05-2021

Uznesenie č. 37

31-05-2021

Uznesenie č. 36

31-05-2021

Uznesenie č. 35

26-02-2021

Uznesenie č. 34

11-11-2020

Uznesenie č. 33

11-11-2020

Uznesenie č. 32

19-08-2020

Uznesenie č. 31

13-05-2020

Uznesenie č. 30

29-01-2020

Uznesenie č. 29

22-11-2019

Uznesenie č. 28

22-11-2019

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood