Facebook Statistics
Značka Kvality

Vo Varšave sa stretli ministri poľnohospodárstva V4+3

26-10-2016
Foto: Vo Varšave sa stretli ministri poľnohospodárstva V4+3Varšava, 26. október 2016 – Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ochrana pred morom ošípaných, investície do výskumu v poľnohospodárstve, obchod s poľnohospodárskymi pozemkami a trh s cukrom a obilninami, to boli témy stretnutia ministrov krajín V4+3 vo Varšave.

Gabriela Matečná na rokovaní ministrov V4+4: Bez spoločného riešenia na úrovni EÚ sa nepohneme

10-05-2016
(Praha, 29.4.2016) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa zúčastnila stretnutia rezortných ministrov krajín V4+4. Hlavnými témami boli najmä kritická situácia na trhu s mliekom a dvojaká kvalita potravín.

Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017

25-04-2016
Foto: Agrárnu vedu na Slovensku podporí OECD aj v roku 2017Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. apríla 2016 výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).

V Bratislave zasadajú experti FOREST EUROPE

11-04-2016
Foto: V Bratislave zasadajú experti FOREST EUROPENa zasadnutí sa zúčastňujú signatárke krajiny a pozorovatelia procesu FOREST EUROPE, pričom v súčasnosti je signátorom procesu 46 európskych krajín a Európska Únia. Status pozorovateľa procesu má 11 mimoeurópskych krajín, ako aj viacero mimovládnych a medzivládnych organizácií, asociácií a zväzov vlastníkov lesov a spracovateľov dreva a iných subjektov zainteresovaných na využívaní lesov.

Ministri poľnohospodárstva OECD diskutovali o globálnych výzvach

08-04-2016
Foto: Ministri poľnohospodárstva OECD diskutovali o globálnych výzvach Na stretnutí ministrov poľnohospodárstva krajín OECD rezonovali aktuálne globálne výzvy, ktorým čelia jednotlivé sektory poľnohospodárstva a potravinárstva. Slovensko zastupovala na výbore OECD pre poľnohospodárstvo v parížskom sídle OECD ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Výberové konania FAO

16-02-2016
MPRV SR dáva do pozornosti aktuálne zverejnené výzvy na obsadenie viacerých pracovných pozícií v rámci Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Slovensko predsedá FOREST EUROPE

05-01-2016
Foto: Slovensko predsedá FOREST EUROPE(Bratislava, 1. januára 2016) – FOREST EUROPE je najvyšším politickým spoločenstvom európskych ministrov zodpovedným za agendu lesov, ktorého hlavným cieľom je podpora realizácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a prijímanie rozhodnutí o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

Medzinárodná vedecká konferencia na Slovensku s finančným krytím OECD

08-12-2015
Foto: Medzinárodná vedecká konferencia na Slovensku s finančným krytím OECD(Nitra, 3. – 4. december, 2015) Medzinárodná vedecká konferencia na Slovensku, ktorá mala za cieľ diskutovať najmä o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi...

Svetový deň potravín

19-10-2015
Nitra, 23. október 2015 – V priestoroch Agroinštitútu Nitra sa uskutoční pravidelné podujatie pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý je Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásený na 16. október.

Súťaž pre deti a mládež o najkrajší poster na poľnohospodársku tému

24-09-2015
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) vyhlásila medzinárodnú súťaž pre deti a mládež (5 - 17 r.) v tvorbe posterov s názvom „Sociálna ochrana a poľnohospodárstvo: prerušenie cyklu chudoby na vidieku“.

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko

19-05-2015
Foto: Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko(Bratislava, 18. – 19. máj 2015) - V rámci príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa v Bratislave na podnet ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka, uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4, rozšírené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Slovenskú republiku na tomto zasadnutí zastupoval šéf agrorezortu SR Ľubomír Jahnátek.

OECD 360 - Ako sa darí Slovensku?

30-04-2015
OECD v spolupráci so Stálou misiou SR pri OECD v Paríži vydala informačnú brožúru „Ako sa darí Slovensku?“. Brožúra je súčasťou novej série „OECD 360“, ktorá v oficiálnych jazykoch členských štátov približuje analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD a ...

OECD predstavila možnosti spolupráce v oblasti agrárnej vedy

30-04-2015
Foto: OECD predstavila možnosti spolupráce v oblasti agrárnej vedyKoordinátorka programu OECD pre agrárny výskum (CRP) Janet Schofieldová predstavila počas svojej návštevy na Slovensku možnosti čerpania finančných prostriedkov z jedinečného programu OECD, ktorý podporuje agrárnu vedu.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood