Facebook Statistics
Značka Kvality

OECD bude pokračovať v podporovaní agrárnej vedy aj v roku 2016

16-04-2015
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v týchto dňoch vyhlásila výzvu na individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2016...

Výberové konania do Panela expertov na vysokej úrovni pri Výbore OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (HLPE)

13-01-2015
V októbri 2009 bol vytvorený Panel expertov na vysokej úrovni pre potravinovú bezpečnosť a výživu (HLPE) ako podporné teleso pre Výbor OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS). Panel produkuje správy na témy zadané výborom CFS, kde hodnotí aktuálny stav potravinovej bezpečnosti a výživy, poskytuje nezávislú analýzu, identifikuje hlavné problémy a navrhuje opatrenia pre členov CFS...

Druhá medzinárodná konferencia o výžive (ICN2), Rím, 19. – 21. november 2014

14-11-2014
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) organizujú Druhú medzinárodnú konferenciu o výžive (ICN2), na ktorú boli pozvaní ministri poľnohospodárstva a zdravotníctva, ale aj hlavy štátov a vlád, významní predstavitelia medzinárodných a mimovládnych organizácií ako aj ďalší zainteresovaní aktéri.

Svetový deň potravín

22-10-2014
Svetový deň potravínV priestoroch Galérie Mlyny sa uskutoční „Svetový deň potravín“, podujatie, ktoré sa každoročne organizuje vo všetkých členských krajinách Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo.

Súťaž o najkrajší plagát: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu

03-09-2014
Zapojte sa do výtvarnej súťaže vyhlásenej FAO: Rodinné farmy - Nasycujú svet a starajú sa o planétu.

22. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO

02-07-2014
Lesy a ľudia: socioekonomické aspekty udržateľného hospodárenia v lesoch

Zasadnutie ministrov V4 + 4

16-06-2014
Foto: Zasadnutie ministrov V4 + 4V uplynulých dňoch sa v Budapešti stretli ministri pôdohospodárstva a rozvoja vidieka krajín V4 Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska a členov krajín Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska.

Medzinárodný deň lesov

19-03-2014
V čase jarnej rovnodennosti, dňa 21. marca sa každoročne koná medzinárodný deň lesov, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Lesy boli a stále zostanú základnou súčasťou nášho životného prostredia...

1.Zasadnutie Výkonnej rady WFP

14-02-2014
Členovia predsedníctva Svetového potravinového programu sa stretli na prvom riadnom zasadnutí Výkonnej rady WFP – World Food Programme v tomto roku. Slovenskú republiku zastupovala Marieta Okenková, stála predstaviteľka SR pri FAO.

Konferencia ministrov poľnohospodárstva Východného partnerstva

27-01-2014
Foto: Konferencia ministrov poľnohospodárstva Východného partnerstvaMinistri a námestníci ministrov partnerských krajín Východného partnerstva (VP), ktoré predstavujú krajiny Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina, a členských štátov EÚ,...

Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE)

23-01-2014
Slovenská republika prevzala predsedníctvo v procese FOREST EUROPE.

Pozvánka na oslavy Svetového dňa potravín 2013

16-10-2013
Pozývame Vás na národnú oslavu Svetového dňa potravín 2013, ktorá sa uskutoční dňa 22. októbra 2013 od 10.00 hodiny na Agroinštitúte Nitra, štátny podnik. Pozvánku s ďalšími informáciami nájdete v prílohe.

Svetový deň potravín 2013: „Udržateľné potravinové systémy pre potravinovú bezpečnosť a výživu“ - súťaž pre deti a mládež

24-09-2013
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Spolok žien pri OSN vyhlásili pri príležitosti Svetového dňa potravín (16. október) súťaž pre deti a mládež od 5 do 17 rokov o najlepší plagát...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood