Facebook Statistics
Značka Kvality

V Mojmírovciach sa hodnotila kvalita ovocia a zeleniny podľa noriem OECD

01-07-2013
Foto: V Mojmírovciach sa hodnotila kvalita ovocia a zeleniny podľa noriem OECDV dňoch 25.-27. júna 2013 sa pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN) uskutočnil v poradí už 18. ročník medzinárodného školiaceho kurzu „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“.

Konferencia FAO v Ríme

19-06-2013
Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová sa zúčastnila na 38. konferencii OSN pre výživu a  poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme, ktorá zasadá každé dva roky.

Výzva OECD na predkladanie žiadostí o vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií pre oblasť pôdohospodárstva

19-06-2013
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyhlásila výzvu na vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v rámci Kooperatívneho programu pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) v roku 2014 ...

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko

20-05-2013
Foto: Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+Bulharsko, Rumunsko a SlovinskoV rámci končiaceho sa poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa v Krakove na podnet ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka PR Stanislawa Kalembu, uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4, rozšírené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko.

Štátna tajomníčka MPRV SR vo Francúzsku

25-02-2013
Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová sa zúčastnila na slávnostnom otvorení Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu SIA (Salon international de l’agriculture) v Paríži.

Vyhodnotenie súťaže organizovanej pri príležitosti národných osláv Svetového dňa potravín 2012

09-11-2012
Dňa 26. októbra 2012 boli pri príležitosti národných osláv Svetového dňa potravín 2012, ktoré sa konali na Agroinštitúte Nitra, predstavené víťazné eseje súťaže pre stredné odborné školy na tohtoročnú tému Svetového dňa potravín,...

Štátna tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová na národnom zhodnotení Svetového dňa potravín v Nitre

26-10-2012
Foto: Štátna tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová na národnom zhodnotení Svetového dňa potravín v NitreNitra, 25. október 2012 - Štátna tajomníčka Magdaléna Lacko-Bartošová predniesla svoj prejav a ocenila osobnosti v agrosektore na národných oslavách Svetového dňa potravín v Nitre. Na podujatí sa zúčastnil aj Andriy Rozstalny, zástupca Regionálneho úradu FAO pre Európu a strednú Áziu (REU), s ktorým štátna tajomníčka neskôr viedla aj bilaterálne rokovanie.

21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO: Lesy ako „zelený“ nástroj rozvoja ľudskej spoločnosti

03-10-2012
Foto: 21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO: Lesy ako „zelený“ nástroj rozvoja ľudskej spoločnostiV termíne 24. až 28. septembra 2012 sa v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uskutočnilo 21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo (COFO 21). Paralelne so zasadnutím sa uskutočnil 3. Svetový týždeň lesov.

Minister Jahnátek odmenil mladých víťazov fotografickej súťaže Svetový deň potravín

27-08-2012
Foto: Minister Jahnátek odmenil mladých víťazov fotografickej súťaže Svetový deň potravín V rámci Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov fotografickej súťaže letného mediálneho tábora...

OECD a FAO zverejnili spoločný strednodobý poľnohospodársky výhľad na roky 2012 - 2021

13-07-2012
Na spoločnej tlačovej konferencii v Ríme zverejnili 11. júna 2012 OECD a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Poľnohospodársky výhľad na roky 2012 – 2021 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 – 2021).

Výzva na výber koordinačného centra pre implementáciu Schémy OECD pre odrodovú certifikáciu osív pohybujúcich sa v medzinárodnom obchode

21-06-2012
OECD zverejnila 15. júna 2012 výzvu na výber koordinačného centra pre implementáciu Schémy OECD pre odrodovú certifikáciu osív pohybujúcich sa v medzinárodnom obchode.

Analýza OECD pre Skupinu G20 k zvýšeniu produktivity poľnohospodárstva

20-06-2012
OECD zverejnila 12. júna 2012, niekoľko dní pred samitom Skupiny G20 v mexickom Los Cabose, analýzu k zvýšeniu produktivity poľnohospodárstva, ktorú ju poverilo vypracovať mexické predsedníctvo.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood