Facebook Statistics
Značka Kvality


Medzinárodný rok rodinných fariem 2014

28-11-2013
Foto: Medzinárodný rok rodinných fariem 2014Rok 2014 bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Medzinárodný rok rodinných fariem.

Svetový deň potravín 2013

26-11-2013
Foto: Svetový deň potravín 2013Dňa 22. októbra 2013 sa v priestoroch štátneho podniku Agroinštitút Nitra uskutočnila národná oslava Svetového dňa potravín, ktorý si každoročne pripomínajú krajiny na celom svete.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood