Facebook Statistics
Značka Kvality

Oslavy „Svetového dňa potravín“ v Nitre

07-11-2016
Nitra, 4. 11. 2016 - Na pôde štátneho podniku Agroinštitút v Nitre sa stretli odborníci na zmenu klímy, poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo, aby spoločne so širokou odbornou aj laickou verejnosťou oslávili už 21. národné oslavy „Svetového dňa potravín“. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN - FAO, ktorej je naša krajina členom, si tento rok zvolila tému: „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo sa musí tiež.“

Pozvánka na národné oslavy Svetového dňa potravín

31-10-2016
Pozývame vás na Národné oslavy Svetového dňa potravín 2016 sa budú konať pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 4. novembra 2016 v Kongresovej sále Agroinštitútu Nitra, š. p. v čase od 9.30 do 12.00 hod. Podrobný program podujatia ...


Medzinárodný rok rodinných fariem 2014

28-11-2013
Foto: Medzinárodný rok rodinných fariem 2014Rok 2014 bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Medzinárodný rok rodinných fariem.

Svetový deň potravín 2013

26-11-2013
Foto: Svetový deň potravín 2013Dňa 22. októbra 2013 sa v priestoroch štátneho podniku Agroinštitút Nitra uskutočnila národná oslava Svetového dňa potravín, ktorý si každoročne pripomínajú krajiny na celom svete.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood