Facebook Statistics
Značka Kvality

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Zelená správa 2023

07-12-2023
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2022
Údaje za rok 2022

Zelená správa 2022

06-12-2022
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2021
Údaje za rok 2021

Zelená správa 2021

15-12-2021
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2020
Údaje za rok 2020

Zelená správa 2020

22-12-2020
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019
Údaje za rok 2019

Zelená správa 2019

20-12-2019
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2018
Údaje za rok 2018

Zelená správa 2018

20-12-2018
Údaje za rok 2017

Zelená správa 2017

22-12-2017
Údaje za rok 2016

Zelená správa 2016

13-12-2016
Údaje za rok 2015

Zelená správa 2015

19-11-2015
Údaje za rok 2014

Zelená správa 2014

23-10-2014
údaje za rok 2013

Zelená správa 2013

16-12-2013
údaje za rok 2012

Zelená správa 2012

07-11-2012
údaje za rok 2011

Zelená správa 2011

28-11-2011
údaje za rok 2010

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood