Facebook Statistics

Vestníky

Vestníky - rok 2013

Vestník čiastka 2/2013 (vystavená 17-01-2013)

Obsah:

3.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmenyv registri šľachtiteľských osvedčení (z 15. 01. 2013, číslo 1075/2013-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2013 (vystavená 17-01-2013)

Obsah:

1.
Štatút Komoditnej rady pre ošípané a bravčové mäso Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 4451/2012-520
2.
Zoznam pestovateľov kvótovanej cukrovej repy v hospodárskom roku 2012/2013, ktorým možno poskytnúť dočasnú štátnu pomoc v roku 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood