Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2016

Prehľad vestníkov za rok 2016 (vystavená 03-01-2017)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2016 (vystavená 22-12-2016)

Obsah:

65.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2016 (vystavená 19-12-2016)

Obsah:

63.
Zoznam certifikovaných hnojív
64.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2016 (vystavená 28-11-2016)

Obsah:

61.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2016 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 710/2016-100)
62.
OznámenieMinisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2016a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 711/2016-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2016 (vystavená 28-11-2016)

Obsah:

59.
Rozhodnutie o zriadení Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s cieľom podporovať implementáciu Plánu predchádzania plytvania potravinami
60.
Štatút Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám a plytvaniu potravinami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 3519/2016-820

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2016 (vystavená 24-11-2016)

Obsah:

58.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zadávaní zákaziek v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3107/2016-260

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2016 (vystavená 21-11-2016)

Obsah:

57.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 11. 11. 2016 3538/2016-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2016 (vystavená 18-11-2016)

Obsah:

56.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2016 (vystavená 10-11-2016)

Obsah:

54.
Štatút rezortnej majetkovej komisie
55.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1820/2016-250 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2016 (vystavená 13-10-2016)

Obsah:

53.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2414/2016-420 o riešení škodových udalostí, činnosti škodovej komisie a postupe pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2016 (vystavená 12-09-2016)

Obsah:

52.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2892/2016-420 o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2016 (vystavená 02-08-2016)

Obsah:

51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2016 (vystavená 20-07-2016)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 8. 7. 2016 číslo 2666/2016-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood