Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2022

Vestník čiastka 2/2022 (vystavená 22-02-2022)

Obsah:

2.
Štatút Národnej komisie pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2022 (vystavená 07-02-2022)

Obsah:

1.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood