Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2023

Prehľad vestníkov za rok 2023 (vystavená 08-01-2024)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 35/2023 (vystavená 29-12-2023)

Obsah:

84.
Zoznam certifikovaných hnojív
85.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 34/2023 (vystavená 27-12-2023)

Obsah:

79.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Bactericera cockerelli
80.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Dendrolimus sibiricus
81.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Xylella fastidiosa
82.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Bursaphelenchus xylophilus
83.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Bactrocera dorsalis

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 33/2023 (vystavená 19-12-2023)

Obsah:

78.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu,
 
chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Liptovská bryndza (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 32/2023 (vystavená 18-12-2023)

Obsah:

76.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov drevín určených na založenie agrolesníckého systému, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrene založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému (č. 26643/2023 Z. z.)
77.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu drevín, určených na založenie líniových vegetačných prvkov na ornej pôde, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrenie založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku (č. 26645/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 31/2023 (vystavená 01-12-2023)

Obsah:

75.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sume sadzby komplementárnej redistributívnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti
 
v rámci priamych platieb na rok 2023 (č. 25411/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 30/2023 (vystavená 24-11-2023)

Obsah:

74.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 25238/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2023 (vystavená 23-11-2023)

Obsah:

73.
Štatút Odbornej komisie na zabezpečenie obnovy, rozvoja a modernizácie hydromeliorácií na Slovensku v kontexte so súborom opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku č. 7209/2023-510 zo 16. novembra 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2023 (vystavená 14-11-2023)

Obsah:

72.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 23802/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2023 (vystavená 26-10-2023)

Obsah:

70.
Štatút komisie na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci národných podpôr č. 8890/2023-340 z 24. októbra 2023
71.
Dodatok č. 1 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2023 (vystavená 19-10-2023)

Obsah:

69.
Redakčné oznámenie o oprave chyby

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2023 (vystavená 16-10-2023)

Obsah:

68.
Rozhodnutie o určení príspevkovej organizácie ako príspevkovej organizácie, ktorá
 
spravuje a aktualizuje databázu území podľa § 14h ods. 16 zákona č. 309/2009 Z. z.
 
v znení zákona č. 363/2022 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2023 (vystavená 11-10-2023)

Obsah:

64.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Conotrachelus nenuphar
65.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Thaumatotibia leucotreta
66.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Rhagoletis pomonella
67.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Anthonomus eugenii

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood