Facebook Statistics
Značka KvalityStanovisko ÚVZ SR k možnému prenosu SARS-CoV-2 pitnou vodou

24-03-2020
Pitná voda nebola podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. V súčanosti podľa WHO nie sú dôkazy, že by SARS-CoV-2 prežíval v pitnej vode alebo v odpadových vodách.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood