Facebook Statistics

Oznam

18-04-2016
Na stránke ministerstva, v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU bola dňa 18.04.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až marec 2016.

Oznam

23-03-2016
Dňa 23. 3. 2016 bola na stránke Sekcie potravinárstva a obchodu v časti OBCHOD a na hlavnej stránke ministerstva na banneri PODPORA EXPORTU v časti Informácie o vývoze a možnostiach jeho podpory zverejnená pravidelná štvrťročná Informácia o vývoji obchodu Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až december 2015


Oznam

17-03-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Propagácia - Kalendár veľtrhov a výstav zverejnilo dňa 17. 3. 2016...

Oznam

15-03-2016
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 15. 3. 2016 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cenách vybraných potravín na Slovensku za obdobie január až február 2016.

Súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“

25-02-2016
Plagát vyýstavy Mladý tvorca 2016Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“ počas výstavy Mladý tvorca 2016, ktorá sa uskutoční 26.04.2016 - 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.


Oznam

26-01-2016
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 26. 1. 2016 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cenách vybraných potravín na Slovensku za január až december 2015.

Oznam

26-01-2016
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 26.1.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až december 2015".


Oznam

21-12-2015
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 21.12.2015 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až november 2015".

Oznam

11-12-2015
Na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod/Dodávateľský potravinový reťazec/Dokumenty/Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku bola dňa 11. 12. 2015 zverejnená pravidelná Informácia o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cenách vybraných potravín na Slovensku za január až november 2015.

V Ženeve sa uskutočnil už 15. ročník Prezentácie potravín EÚ „BREWING THE DIFFERENCE“

09-12-2015
Foto: V Ženeve sa uskutočnil už 15. ročník  Prezentácie potravín EÚ „BREWING THE DIFFERENCE“Dňa 26. novembra 2015 sa v Ženeve na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) konal XV. ročník už tradičného podujatia Brewing the Difference (Poznávanie rozdielov). Na tomto podujatí sa zúčastnili takmer všetky členské štáty EÚ vrátane SR, aby opäť ponúkali na degustáciu svoje potravinárske výrobky...

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood