Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vývoju priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín v roku 2016

24-01-2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky dňa 24.1.207 zverejnilo na svojom webovom sídle (v časti Potravinárstvo a obchod → obchod → dodávateľský potravinový reťazec → dokumenty → Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku) pravidelnú mesačnú informáciu o vývoji priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín v roku 2016 a informáciu o medziročnom porovnaní vývoja priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v decembri rokov 2014 až 2016.

Štartujeme prípravu Národného potravinového katalógu

18-01-2017
Foto: Štartujeme prípravu Národného potravinového katalóguKatalóg bude ponúkať verejným obstarávateľom, nakupujúcim potraviny za štátne financie, čerstvé produkty vo vysokej kvalite, garantovanými výživovými hodnotami, vysokú flexibilitou dodávok a primerané ceny.V Ženeve sa uskutočnil XVI. ročník tradičnej prezentácie potravín a nápojov EÚ

20-12-2016
Foto: V Ženeve sa uskutočnil XVI. ročník tradičnej prezentácie potravín a nápojov EÚZástupcovia Slovenskej republiky sa v Ženeve zúčastnili podujatia zameraného na spoznávanie rozdielov v potravinách a nápojoch krajín EÚ.

Pri nákupe potravín odporúčame spotrebiteľom vsadiť na osvedčené produkty a osvedčených dodávateľov

08-12-2016
Foto: Pri nákupe potravín odporúčame spotrebiteľom vsadiť na osvedčené produkty a osvedčených dodávateľovKvalita a bezpečnosť potravín ako aj ochrana spotrebiteľa sú pre rezort pôdohospodárstva prvoradé. Preto Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariadila kontroly potravín, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Vianoc a Nového roku. Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva spotrebiteľov, aby kupovali osvedčené produkty a značky.

Platforma EÚ na odstraňovanie potravinových odpadov

30-11-2016
Dňa 29.11. 2016 sa uskutočnila konferencia k oficiálnemu otvoreniu EÚ Platformy na boj proti potravinovým stratám a plytvaniu s potravinami, ktorá bola zadefinovaná ako jeden z nástrojov v oblasti plytvania s potravinami v rámci balíčka obehového hospodárstva.

Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín výrobkov v krajinách EÚ za mesiac október 2016

22-11-2016
Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod - obchod - dodávateľský potravinový reťazec - dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ ...

HOVORME O JEDLE

22-11-2016
Foto: HOVORME O JEDLEDňa 16.11.2016 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie týždňa „Hovorme o jedle“. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil Ing. Milan Lapšanský, poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu, ktorý zároveň aj odovzdával ocenenia víťazom spolu s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milanom Semančíkom.

VÝVOJ PRIEMERNÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH CIEN VYBRATÝCH POTRAVÍN NA SLOVENSKU - október 2016

15-11-2016
Na stránke ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod / obchod / dodávateľský potravinový reťazec / dokumenty / „Vývoj priemerných spotrebiteľských cien vybratých potravín na Slovensku“ bola dňa 15.11.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných potrebiteľských cien vybraných druhov potravín za január až október 2016.

Výsledky kontrol potvrdili vysokú kvalitu slovenských prvovýrobcov

17-10-2016
Foto: Výsledky kontrol potvrdili vysokú kvalitu slovenských prvovýrobcovKvalita a bezpečnosť potravín ako aj ochrana spotrebiteľa boli cieľom úradných kontrol kvality potravín a hygienických podmienok rezortu pôdohospodárstva.


Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ

20-05-2016
Na stránke ministerstva, v časti Potravinárstvo a obchod - Obchod - Dodávateľsky potravinový reťazec - Dokumenty - Vývoj harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EU bola dňa 20.05.2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) potravín v EÚ podľa klasifikácie COICOP za január až apríl 2016.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood