Facebook Statistics
Značka Kvality

Nález Ústavného súdu k prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

11-02-2019
Foto: Nález Ústavného súdu k prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkovInformácie o ďalšom postupe orgánov verejnej správy k nesúladu § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR

Predbežná informácia

16-01-2019
172/2018

Predbežná informácia

20-12-2018
k novele vyhlášky o OLH

Podklad pre konzultácie

20-12-2018
k vyhláške o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

Predbežná informácia

20-12-2018
k vyhláške o postupe pri určení výšky nájomného k lesným pozemkom

Podklad pre konzultácie

20-12-2018
k novele vyhlášky o OLH

Podklad pre konzultácie

13-12-2018
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189 2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177 2018 Z.zHarmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood