Facebook Statistics

Predbežná informácia pre verejnosť

18-07-2016
o začatí tvorby právnych predpisov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. za rok 2016

Tvorba právnych predpisov MPRV SR v roku 2016 k 7.6.2016

15-07-2016
Oznámenie o začatí tvorby právneho predpisu na MPRV SR pre zapojenie verejnosti do tohto procesu.

Diagram predbežného pripomienkového konania

18-05-2016
Schéma predkladania materiálov legislatívnej/nelegislatívnej povahy na predbežné pripomienkové konanie

Oznámenie

22-12-2015
o vydávaní a distribúcii Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

12-06-2014
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


Zoznam katastrálnych území

01-06-2010
Zoznam katastrálnych území (č. 239/2010 Z. z.), v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010

Odborné semináre - oznam

04-08-2009
Odbor pozemkových úprav organizuje v spolupráci s odborom finančného riadenia spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci a krajskými pozemkovými úradmi v mesiacoch september – november 2009 odborné semináre.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood