Facebook Statistics
Značka Kvality

Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

12-06-2014
Žiadosť nadobúdateľa o overenie podmienok na nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


Zoznam katastrálnych území

01-06-2010
Zoznam katastrálnych území (č. 239/2010 Z. z.), v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010

Odborné semináre - oznam

04-08-2009
Odbor pozemkových úprav organizuje v spolupráci s odborom finančného riadenia spoločnej poľnohospodárskej politiky a technickej pomoci a krajskými pozemkovými úradmi v mesiacoch september – november 2009 odborné semináre.