Facebook Statistics
Značka KvalityPrvý ročník udeľovania ocenení „Značka farmárskej kvality“ na výstave Agrokomplex 2010

25-08-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja v roku 2010 uviedlo Národný program podpory domácich poľnohospodárskych produktov a potravín pod názvom „Značka farmárskej kvality“ s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľskej verejnosti na kvalitné domáce potraviny a produkty z dvora a podporiť ich predaj a producentov.

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie "Značky farmárskej kvality"

25-06-2010
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín bude v roku 2010 minister pôdohospodárstva SR na výstave Agrokomplex 2010 v Nitre slávnostne udeľovať ocenenia "Značka farmárskej kvality"...
EFSA vydal register odkazov na zdravotné tvrdenia

03-06-2010
Tento dokument obsahuje zoznam 4185 odkazov na vybrané zdravotné tvrdenia, ktoré boli podložené dostatočným množstvom vedeckých dôkazov a sú teda vhodné na proces následného schvaľovania.

Medzinárodná vedecká konferencia "Zdravie a pohoda zvierat“

27-05-2010
Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie "Zdravie a pohoda zvierat".
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood